www.obeczahorany.cz

Chodské vodárny a kanalizace online


Hospodaření s vodou u nás zajišťují Chodské vodárny a kanalizace. Můžete využívat jejich online servisu: 

Užitečné odkazy


Ceny vodného a stočného


Hlášení stavu vodoměru
Dovoz pitné vody
Vývoz septiku či jímky
Čištění kanalizace

Nové odběrné místo


Zřízení kanalizační přípojky
Zřízení vodovodní přípojky

Hlášení poruchy či havárie