ikona pro tisk


Internetové stránky obce Stanětice: www.stanetice.cz

Knihovna Stanětice on-line: www.stanetice.cz/knihovna

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1239.

Obec se nachází na táhlém plochém hřbetu 6 km jihovýchodně od Domažlic v nadmořské výšce 482 m na katastru o rozloze 379 ha.

V roce 1239 vlastnil obec kladrubský klášter. Před r. 1372 získali Stanětice majitelé blízkého hradu Rýzmberka. S Rýzmberkem byla později obec přičleněna ke koutskému statku, k němuž patřila až do konce feudalismu.
V roce 1654 vykazovala obec 6 usedlostí, v roce 1757 pak 10 usedlostí.
V roce 1930 bylo vykázáno 62 domů s 291 obyvateli, v roce 1991 bylo zde 55 obydlených domů se 126 obyvateli.V současné době žije v obci 122 obyvatel.

Dominantou obce je kostel sv. Kunhuty, gotická stavba z 1. poloviny 14. století.