ikona pro tisk


První písemná zmínka o obci je z roku 1384.

Zástavba obce je situována na svahu spadajícím do údolí Nevolického potoka.

Bořice náležely mezi obce královského města Domažlic. V roce 1557 byly Bořice prodány Janu ml. z Lobkovic na Horšovském Týně. R. 1595 Vilém z Lobkovic pán na Horšovském Týně a Čečovicích vrátil obec městu.

V roce 1654 žilo ve vsi 12 hospodářů a v r. 1757 19 hospodářů. V r. 1789 žilo v Bořicích 232 obyvatel v 32 usedlostech, v r. 1839 zde bylo 34 usedlostí s 237 obyvateli, v r. 1930 se počet usedlostí zvýšil na 41 a počet obyvatel na 259. V roce 1991 měly Bořice 51 usedlostí se 151 obyvateli.

V současné době obývá obec 170 obyvatel v 62 obytných domech.
V průběhu posledních 20 let vznikla spodní vilová zástavba s blízkosti železniční trati, která téměř navazuje na předměstskou zástavbu Domažlic.