www.obeczahorany.cz

15.5.2024  - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2023


Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce 

 

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2023 [2650 kB]
Vyvěšeno na úřední desce od 15.5.2024  do 15.6.2024